پیانو p45
اخبار آموزشگاه منظومه

پیانو یاماها p45

این بار در وب سایت رسمی آموزشگاه موسیقی منظومه قصد داریم بپردازیم به معرفی یکی از مدل های معروف پیانو به نام پیانو

ادامه مطلب »
پیانو یاماها 142
اخبار آموزشگاه منظومه

پیانو یاماها ydp 142

پیانو سازی تخصصی در آموزشگاه موسیقی منظومه است و یکی از امکاناتی که در آموزشگاه برای هنرجویان در نظر گرفته شده است استفاده

ادامه مطلب »
پیانو یاماها
اخبار آموزشگاه منظومه

پیانو یاماها p 115

این بار در وب سایت رسمی آموزشگاه موسیقی منظومه با شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مدل های معروف پیانو به نام پیانو

ادامه مطلب »