ارف چیه
اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس موسیقی کودک

درباره کلاس موسیقی کودک و اهمیت دو چندان آن نسبت به کلاس های پایه ای موسیقی شاید نیازی به توضیح خاصی نداشته باشیم

ادامه مطلب »
ارف چیه
اخبار آموزشگاه منظومه

موسیقی ارف چیست؟

برای آموزش موسیقی به کودکان در آموزشگاه موسیقی دغدغه های فراوانی وجود دارد برخی از این دغدغه ها در دوره ارف مرتفع میگردد

ادامه مطلب »