سازهای ضربی آموزشگاه موسیقی
سازهای ایرانی

سازهای ضربی

سازهای ضربی دسته دیگر از سازهای ایرانی سازهای ضربی می باشند که به نوعی با ضربه روی آنها به صدا در می آید.

ادامه مطلب »
سازهای زهی آموزشگاه موسیقی
سازهای ایرانی

سازهای زهی

سازهای زهی این دسته از سازهای ایرانی که اکثرا در آموزشگاه موسیقی نیز تدریس می گردند، خود به چند دسته تقسیم می شوند.

ادامه مطلب »
سازهای ایرانی

سازهای بادی

سازهای بادی ایرانی شامل دسته ای از ساز ها می شوند که به اشکال مختلف با دمیدن در آن صدا می دهد. با

ادامه مطلب »
تماس و مشاوره رایگان