کلاس موسیقی کودک تهران

کلاس موسیقی کودک یکی از کلاس هایی است که آموزشگاه موسیقی منظومه همواره حساسیت خاصی روی آن داشته است دلیل این موضوع هم در اهمیت ویژه کلاس های موسیقی کودک نهفته است و به دلیل آن که هر آموزشی در کودکان پایدار بوده و بعدها تغییر آن بسیار مشکل و گاهی ناممکن است بایستی دقت خاصی در آموزش موسیقی کودک به عمل بیاید آموزشگاه موسیقی منظومه به عنوان برگزار کننده تخصصی ترین کلاس موسیقی کودک تهران برنامه هایی بسیار متنوع و جذاب برای آموزش موسیقی به کودکان دارد و این برنامه ها از آموزش گرفته تا اجرای کنسرت از صفر تا صد در دستور کار قرار دارد.

موسیقی کودک

موسیقی کودک مقوله بسیار شیرین و بخش جذابی در برنامه های روزانه کودک است.

از آن جایی که موسیقی هم جنبه آموزشی دارد و هم جنبه انگیزشی به همین دلیل می تواند بریا کودکان بخش جالب و خاصی باشد.

از سویی اما همان طور که می تواند جذاب و انگیزه بخش باشد اگر که به درستی برنامه ریزی و هدایت نشود نمی توان انتظار داشت که نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

از آنجایی که موسیقی جنبه سرگرمی برای کودکان هم دارد گاهی والدین و یا برخی مدرسان غیر حرفه ای به عنوان یک مقوله سرسری به آن نگاه می کنند و با فرض این که برای کودک جذابیت دارد به هر نوعی از آموزش بدون بررسی و حساسیت تن می دهند

غافل از این که موسیقی برای کودک همان طور که جذابیت دارد اگر اصولی پیش نرود می تواند هم در آموزش های اصولی آینده تاثیر منفی بگذارد و هم می تواند لطماتی ناشی از سروخوردگی و زدگی از موسیقی را به همراه داشته باشد.

آموزشگاه موسیقی منظومه به عنوان برگزار کننده تخصصی ترین کلاس موسیقی کودک تهران نه تنها برنامه های جذابی برای موسیقی کودک طراحی کرده است بلکه با هدفمند کردن اموزش ها سعی بر آن دارد تا روحیه و اعتماد به نفس کودک را در این دوره ها افزایش دهد و با یاددهی تخصصی موسیقی به کودکان راه را برای ادامه حرفه ای تر موسیقی در کودکان هموار ساخته است.

به این ترتیب می توان هم از نتایج مثبت موسیقی در روحیه کودکان بهره برد و هم به عنوان یک عامل انگیزشی مهم به آن نگریست.

کلاس موسیقی کودک

در کلاس های موسیقی کودک ما همیشه با یک برناکمه ریزی دقیق وارد می شویم.

ضمن اینکه کلاس موسیقی بایستی جایی برای تخلیه انرژی کودک باشد می توان با یک برنامه ریزی دقیق و درست نتایج بسیار مهمی از کلاس ها دریافت نمود.

در کلاس موسیقی کودک ما در ابتدا سعی می کنیم تا علاقه کودک را به این حیطه بیابیم و با جذب درست آن ها به موسیقی و همچنین شناساندن تاثیرات مثبت موسیقی کاری کنیم که خود کودکان به این حیطه گرایش پیدا کنند.

چرا که با آموزش صرف و بدون در نظر گرفتن این موضوع نمی توان انتظار داشت که کودکان به موسیقی علاقمند شوند.

در کلاس های موسیقی کودک ما بیش از هر چیز به این موضع دقت داریم که آمزوش ها با اشتیاق باشد و خود کودک خواهان آن باشد نه این که به زور و اصرار والدین به تمرین های مسویقی بپردازد.

بایستی علاقمندی به نحوی باشد که کودکان در ساعات تمرین خود با اشتیاق به سمت تمرین های مسویقی بروند.

تخصصی ترین کلاس موسیقی کودک تهران

ما به عنوان برگزار کننده تخصصی ترین کلاس موسیقی کودک تهران یک سری اصول را در آموزش موسیقی کودک در نظر گرفته ایم.

در ابتدا با جذب کودک به دنیای موسیقی و معرفی درست موسیقی به کودک سعی در شناساندن این حیطه به کودک می کنیم.

معمولا وقتی کودکان کاربرد موسیقی را در همه جای زندگی روزمره درک می کنند با علاقمندی بیشتری به ان گرایش پیدا می کنند.

ما نیز با آموزش ها را در ابتدا با مصادیق کاربردی در اطراف کودک آغاز می نماییم.

در ادامه و زمانی که کودکان هم نقش موسیقی را در همه جای زندگی بهتر درک می کنند و هم با پایه و اساس ان بهتر اشنا می شوند می توان به بخش بعدی یعنی قسمت یادگیری نت ها و اصول موسیقی پرداخت.

در اینجا با استفاده از دوره آموزش ارف کودک وارد دنیای زیبای موسیقی می شود.

در کلا ارف ما یک برنامه یکسان برای همه کودکان نداریم و در عوض هر کودک با توجه به استعداد ها و علایق خود یک برنامه مجزای آموزش دارد این موضع باعث می شود که همه کودکان به یک شک و با یک برنامه خشک و از قبل تعیی شده پیش نروند و هیمن موضع هم باعث جذابیت بیشتر کار برای هر کودک می گردد.

با تعیین برنامه آموزشی بر ساسا روحیه و توانمندی کودک ما می توانیم آموزش موسیقی کودک را همراه با خلاقیت جلو ببریم بر عکس روش های موجود که به همه کودکان با یک برنامه آموزش می دهند این برنامه خاص بسیار به ایجاد خلاقیت در کودذکان کمک می کند که همانا جنبه بسیار مهم موسیقی است.

5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و مشاوره رایگان