کلاس تئوری در آموزشگاه موسیقی قسمت 20 علامت بکار

با ما همراه باشید با مجموعه کلاس های تئوری در آموزشگاه موسیقی این هفته با توضیح علامت بکار و موارد استفاده آن و اینکه روی چه نت هایی و می آید و چگونه بایستی آن نت ها را اجرا کرد پس در ادامه در مورد این علامت که در نت ها و قطعات مختلف زیاد به چشم می خورد بیشتر خواهیم دانست در ضمن اگر در مورد مطالب دیگر در تئوری موسیقی سوالی داشتید با مراجعه به بخش تئوری موسیقی در پایین همین صفحه می توانید درباره مباحث و نکات مختلف تئوری بیشتر بدانید.

بکار

علامتی که در زیر تصویر آن را مشاهده می نمایید علامت بکار است در توضیح این علامت بر می گردیم به درس قبلی یعنی بمل و دیز در این دو مورد یاد گرفتیم که علامت دیز نیم پرده نت مورد نظر را بالاتر می برد و در واقع اندکی زیر تر اجرا می گردد که در واقع روی سازهای مختلف جاهای جداگانه خواهند داشت و بنا به سازتان جایگاه نت نیز تغییر می کند در نت بمل نیز کاملا مانند دیز ولی به شکل پایین تر می باشد یعنی نتی که با علامت بمل مشخص گردد به صورت نیم پرده بم تر در نظر گرفته و اجرا می گردد که روی ساز مشخص است.

علامت بکار

عملکرد علامت بکار

در دو مورد علامت دیز یا بمل روی نت های بعدی نیز تاثیر گذار است یکی در هنگامی که یک نت در یک میزان دیز و یا بمل شود همان نت فقط در همان میزان اگر باز تکرار گردد به صورت دیز یا بمل می باشد در واقع اگر یک نت در یک میزان چند بار تکرار شود و قرار باشد دیز یا بمل باشد فقط یکی را با علامت دیز یا بمل مشخص می کنند و بقیه به تبع آن همانگونه دیز یا بمل می شود ، مگر جاییکه علامت بکار وارد کار شود که وقتی روی نت های بعدی بیاید بایستی به صورت نت اصلی اجرا شود و علامت دیز یا بمل خنثی می شود.

مورد بعدی هنگامی است که نتی در سرکلید دیز یا بمل شود که در این صورت همه نت های آن جنس بایستی دیز یا بمل اجرا گردند اینجا نیز اگر قرار باشد نتی به شکل نت اصلی اجرا شود علامت بکار می گیرد که هر جایی لازم باشد نت به صورت اولیه و بدون در نظر گرفتن دیز یا بمل اجرا شود روی آن نت علامت بکار می آید و دیگر لازم نیست آن نت را به شکل دیز یا بمل اجرا نمود.

بکار