دانلود نت « نگران منی » – دانلود نت موسیقی

_دانلود نت موسیقی : آهنگ « نگران منی »_سطح : ساده
_قابلیت اجرا : گیتار – ویلن – ارگ – سایر ساز ها
_سبک : پاپ
_آهنگ ساز : « مرتضی پاشایی »

( عکس از کنسرت هنرجویی آموزشگاه )

_ترانه سرا : « مهرزاد امیرخانی »

.

.

متن ترانه آهنگ « نگران منی » :

.

.

 

/ ﺗﻮ / ﺑﻪ / ﺟﺎی ﻣﻨﻢ / ﺩﺍﺭﯼ / ﺯﺟﺮ / ﻣﯿﮑﺸﯽ /
/ ﯾﮑﯽ / ﻋﺎﺷﻘت / ﮐﻪ / ﺗﻮ / ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ /
/ ﺗﻮ / ﺟﺎی / ﻣﻨﻢ / ﭘﺮ / ﻏﺼﻪ / ﺷﺪﯼ /
/ ﻧﺬﺍﺭ / ﺧﺴﺘﻪ / ﺑﺸﻢ / ﻧﮕﻮ / ﺧﺴﺘﻪ / ﺷﺪﯼ /
/ ﻧﮕﺮﺍن / ﻣﻨﯽ / ﮐﻪ / ﻧﮕﯿﺮﻩ / ﺩﻟﻢ /
/ ﻭﺍﺳﻪ / ﺩﯾﺪﻥ / ﺗﻮ / ﺩﺍﺭﻩ / ﻣﯿﺮﻩ / ﺩﻟﻢ /
/ ﻧﮕﺮﺍن / ﻣﻨﯽ / ﻣﺜﻞ / ﺑﭽﮕﯽ / ﻫﺎﻡ /
/ ﺗﻮ / ﺧﻮﺩﺕ / ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ / ﻣﻦ / ﺍﺯت / ﭼﯽ / ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ /
/ ﻣﮕﻪ / ﻣﯿﺸﻪ/  ﺑﺎشی /  و / ﺗﻨﻬﺎ / ﺑﻤﻮﻧﻢ /
/ ﻣﺤﺎل / ﺑﺬﺍﺭﯼ / ﻣﺤﺎل / ﺑﺘﻮﻧﻢ /
/ ﺩﻟﻢ / ﺩﯾﮕﻪ / ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ / ﻫﺎﺵ / ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ /
/ ﻫﻨﻮﺯﻡ / ﺑﻪ /ﺟﺰ / ﺗﻮ / ﮐﺴﯽ / ﺭﻭ / ﻧﺪﺍﺭﻩ /
/ ﻋﻮﺽ / ﻣﯿﮑﻨﯽ / ﺯﻧﺪﮔﯿم / رﻮ /
/ ﺗﻮ / ﯾﺎﺩﻡ / ﺩﺍﺩﯼ / ﻋﺎﺷﻘﯽ / رﻮ /
/ ﺗﻮ / ﺭﻭ / ﺗﺎ / ﺗﻪ / ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ / ﮐﺸﯿﺪﻡ /
/ ﺑﻪ / ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ / ﺗﻮ / ﮐﺴﯽ / ﺭﻭ / ﻧﺪﯾﺪﻡ /
/ ﻧﮕﻮ / ﺩﯾﮕﻪ /  ﺁﺏ / ﺍﺯ / ﺳﺮ / ﻣﻦ / ﮔﺬﺷﺘﻪ /
/ ﻣﮕﻪ / ﺟﺰ / ﺗﻮ ﮐﯽ / ﺳﺮﻧﻮﺷت / ﻮ / ﻧﻮﺷﺘﻪ /
/ ﺗﺤﻤﻞ / ﻧﺪﺍﺭﻩ / ﻧﺒﺎﺷﯽ /
/ ﺩﻟﯽ / ﮐﻪ / ﺗﻮ / ﺗﻨﻬﺎ / ﺧﺪﺍﺷﯽ /
/ ﯾﻪ / ﻏﺮﻭﺭ / ﯾﺨﯽ / ﯾﻪ / ﺳﺘﺎﺭﻩ / ﺳﺮﺩ /
/ ﯾﻪ / ﺷﺐ / ﺍﺯ / ﻫﻤﻪ / ﭼﯽ / ﺑﻪ / ﺧﺪﺍ / ﮔﻠﻪ / ﮐﺮد /
/ ﯾﻪ /  ﺩﻓﻌﻪ /  ﺑﻪ / ﺧﻮﺩﺵ / ﻫﻤﻪ / ﭼﯽ / ﺭﻭ / ﺳﭙﺮﺩ /
/ ﺩﯾﮕﻪ / ﮔﺮﯾﻪ / ﻧﮑﺮﺩ / ﻓﻘﻂ / ﺣﻮﺻﻠﻪ / ﮐﺮﺩ /
/ ﻧﮕﺮﺍﻥ / ﻣﻨﯽ / ﺑﻪ / ﺗﻮ / ﻗﺮص / ﺩﻟﻢ /
/ ﺗﻮ / ﮐﻨﺎﺭ / ﻣﻨﯽ / ﻧﻤﯿﺘﺮس / ﺩﻟﻢ /
/ ﺑﻐﻠﻢ / ﮐﻦ /  ﺍﺯﻡ / ﻫﻤﻪ / چیم / رو /  ﺑﮕﯿﺮ /
/ ﺑﺬﺍﺭ / ﮔﺮﯾﻪ / ﮐﻨﻢ / ﭘﯿﺶ / ﺗﻮ / ﺩﻝ / ﺳﯿﺮ /
/ ﻣﮕﻪ / ﻣﯿﺸﻪ / ﺑﺎﺷﯽ / ﻭ / ﺗﻨﻬﺎ / ﺑﻤﻮﻧﻢ /
/ ﻣﺤﺎل /  ﺑﺬﺍﺭﯼ / ﻣﺤﺎل /  ﺑﺘﻮﻧﻢ /
/ ﺩﻟﻢ / ﺩﯾﮕﻪ / ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ / ﻫﺎﺵ / ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ /
/ ﻫﻨﻮﺯﻡ / ﺑﻪ / ﺟﺰ / ﺗﻮ / ﮐﺴﯽ / ﺭﻭ / ﻧﺪﺍﺭﻩ /
/ ﻋﻮﺽ / ﻣﯿﮑﻨﯽ / ﺯﻧﺪﮔﯿم / رﻮ /
/ ﺗﻮ / ﯾﺎﺩﻡ / ﺩﺍﺩﯼ / ﻋﺎﺷﻘﯽ / ﻣﻮ /
/ ﺗﻮ / ﺭﻭ /  ﺗﺎ / ﺗﻪ / ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ / ﮐﺸﯿﺪﻡ /
/ ﺑﻪ / ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ / ﺗﻮ / ﮐﺴﯽ / ﺭﻭ / ﻧﺪﯾﺪﻡ /
/ ﻧﮕﻮ / ﺩﯾﮕﻪ / ﺁﺏ / ﺍﺯ / ﺳﺮ / ﻣﻦ / ﮔﺬﺷﺘﻪ /
/ ﻣﮕﻪ / ﺟﺰ / ﺗﻮ / ﮐﯽ / ﺳﺮﻧﻮﺷت / رﻮ / ﻧﻮﺷﺘﻪ /
/ ﺗﺤﻤﻞ / ﻧﺪﺍﺭﻩ /  ﻧﺒﺎﺷﯽ /
/ ﺩﻟﯽ / ﮐﻪ / ﺗﻮ / ﺗﻨﻬﺎ / ﺧﺪﺍﺷﯽ /

.

.

آکورد آهنگ « نگران منی »

 

.

.

|      C     |        Bb     |       Gm      |      Dm      |

/ تو/ به / جای / منم / داری / زجر / میکشی / یکی / عاشقته / که / تو / عاشقشی /

|      C     |      Bb       |        Dm      |      C       |      Gm      |     Am    |

/ تو / به / جای / منم / پرِ / غصه / شدی / نذار / خسته / بشم / نگو / خسته / شدی /

|      D     |       F       |        DM7      |       Dm   |

/ نگرانِ / منی / که / نگیره / دلم / واسه / دیدنِ / تو / داره / میره / دلم /

|      C      |      Bb      |         Dm        |      Gm    |     C    |

/ نگرانِ / منی / مثل / بچگیام /  تو / خودت / میدونی / من / ازت / چی / میخوام /

|     Dm     |       C     |          Bb          |       Dm    |     Dm     |      C    |    Bb     |  Dm   |

/ مگه / میشه / باشی / و / تنها / بمونم / محاله / بذاری / محاله / بتونم /

|     Dm      |    Am     |         Dm          |      Am      |

/ دلم / دیگه / دلتنگیاش / بی شماره /  هنوزم / به / جز / تو / کسی / رو /  نداره /

|     Dm      |     Am    |           C            |     Gm      |      D      |     Bb     |

/ عوض / میکنی / زندگیمو / تو / یادم / دادی / عاشقیمو /

|      Dm     |     C      |           Bb           |     Dm       |      Dm    |      C      |    Bb    |    Dm    |

/ تو / رو / تا / تهِ / خاطراتم / کشیدم / به / زیباییِ / تو کسی / رو / ندیدم /

|      Dm      |     Am   |         Dm            |     Am       |

/ نگو / دیگه / آب / از / سرِ / من / گذشته /  مگه / جز / تو / کی /  سرنوشتو / نوشته /

|      Dm     |      C      |         Gm             |      D       |      Bb     |

تحمل نداره نباشی … دلی که تو تنها خداشی

|   F  | Gm  |  Dm  |  Bb |  Am |  Gm |  C  | Am    |   Bb  | Gm |  C  | Am  | Dm   |

|  C   |  Bb  |  Gm  |   Dm  |

/ یه / غرورِ / یخی / یه / ستاره ی / سرد / یه /  شب / از / همه / چی / به / خدا / گله /  کرد /

|   C   |   Bb   |     Dm   |   C    |    Gm    |   Am     |

/ یه / دفعه / به / خودش / همه / چی / رو / سپرد / دیگه / گریه / نکرد / فقط / حوصله / کرد /

|   D    |    F   |     DM7   |     Dm     |

/ نگران / منی / به / تو / قرصه / دلم / تو / کنار / منی / نمیترسه / دلم /

|    C   |  Bb     |    Dm    |    Gm      |    C

/ بغلم / کن / ازم / همه / چیمو / بگیر / بذار / گریه / کنم / پیشِ / تو / دلِ / سیر /

5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *