محدوده صدای انسان و انواع آن-زنگ آموزشگاه موسیقی

زنگ آموزشگاه موسقی

در موسیقی کلاسیک سیستم دستبندی برای وسعت صدا و جنس صدای ( زنان و مردان ) انسان در نظر گرفته می شود که برا اساس آن صداهای مختلف را برای آواز دستبندی می کند. بر اساس این دستبندی خوانندگان با توجه به ظرفیت صدا، رنگ و…. قابلیت اجرایی حنجره خود رپرتوار متناسب با توانایی خود را انتخاب می کنند. هرچند این سیستم ثبات زیاد و تغییر پذیری اندکی دارد اما با این حال برخی از خوانندگان قابلیت تععییر در حجم و رنگ و .سعت صدای خود را دارند.

در ادامه از بالاترین محدوده صوتی صدای انسان تا پایین ترین محدوده را معرفی می نماییم:

محروده صوتی زنان:

__ سپرانو soprano
زیر ترین صدا در زنان ( و خردسالان ) سوپرانو نامیده می شود و دامنه ی آن از do میانی تا do یک اکتاو بالاتر می باشد. شاخه ی سپرانوبه چندین شاخه تقسیم می شود که نازکترین آنها که بسیار ضعیف و سبک نیز هست سپرانو کلراتورنامیده میشود و بعد از آن لژر، لیریک و دراماتیک قرار دارند.سپرانو در موسیقی آوازی اهمیت فراوان و بیش از سایر صورتهای دیگر صدا دارد.

زنگ آموزشگاه موسیقی

__ متسو سپرانو mezzo soprano
صدای میانه زنان متسو سوپرانو نامیده می شود که اندکی بم تر از سپرانو است ( دو نت بم تر ) و گستره ی آن از La ماقبل از دو میانی تا La بالای خط پنجم حامل می باشد. در موسیقی غربی سپرانوی میان از صداهای پایین و بسیار قوی تشکیل می شود و متعلق به نقش های بسیار محکم و شاخص اپرا است.

زنگ آموزشگاه موسیقی

__ کنتر آلتو contr alto یا آلتو
بم ترین صدا زنان را کنتر آلتو می نامند که وسعت آن از نت Fa زیر خط اول حامل تا Fa روی خط پنجم حامل می باشد.( بیشتر زنان آوازخوان در ایران صدایی از نوع آلتودارند )

زنگ آموزشگاه موسیقی

محدوده صوتی مردان :

__ تنور Tenor
زیرترین نوع صدای مردان تنور نامیده می شود که دامنه ی آن بر اساس کلید Sol، ازنت Do زیرخط اول تا Do بالای خط پنجم است با این تفاوت که صدا دهندگی آن یک اُکتاو بم تر ( از سپرانو) می باشد. ( صدا تنور در موسیقی ایرانی اهمیت فوق العاده ای دارد و میتوان گفت که بیشتر آوازخوانهای ایرانی صدایی از همین نوع را دارند )

زنگ آموزشگاه موسیقی

__ باریتون Baryton
صدای میانه مردان را باریتون می نامند و گستره ی آن از نت La زیر خط اول حامل تا La بالای خط پنجم حامل بوده و صدا دهندگی آن یک اکتاو بم تر (از متسو سپرانو) است.

زنگ آموزشگاه موسیقی

__ باس Basse
بم ترین نوع صدای مردان را باس می نامند و وسعت آن از نت Fa زیر خط اول حامل تا Fa روی خط پنجم حامل بوده و صدا دهندگی آن یک اکتاو بم تر (از آلتو ) است.

زنگ آموزشگاه موسیقی
محدوده صوتی صدای سوپرانو خود تقسیم می شود به :

_ سوپرانوی کولوراتور Coloratura sopranosr
_ سوپرانوی کولوراتور دراماتیک Dramatic coloratura soprano
_ سوبرته Soubrette
_ لیریک سوپرانو Lyric sopano
_ دراماتیک سوپرانو Dramatic soprano
_ واگنرین سوپرانو Wagnerian soprano

محدوده صوتی صدای متسو سوپرانو تقسیم می شود به:

_ متسو سوپرانوی لیریک Lyric mezzo-soprano
_ متسو سوپرانوی دراماتیک Dramatic mezzo

محدوده صوتی صدای تنور خود تقسیم می شود به:

_ لژیرو تنور Leggiero tenor
_ لیریک تنور Lyric tenor
_ سپینتو تنور Spinto tenor
_ دراماتیک تنور Dramatic tenor
_ هلدن تنور Heldentenor

محدوده صوتی صدای باریتون تقسیم میشود به :

_ لیریک باریتون Lyric baritone
_ دراماتیک باریتون Dramatic baritone

محدوده صوتی صدای باس تقسیم می شود به :

_ باس کانتانته Basso cantante
_ باس پروفوندو Basso profondo

* لازم به ذکر است که خواننده سُپرانو soprano که بتواند بالاتر از C#6 بخواند را به اصطلاح sopranino و همچنین خواننده باس Bass که بتواند G1 یا پایین‌تر از آن را بخواند sub-bass singer یا basso profondo می‌نامند. این در حالی است که بسیاری از افراد هنوز sopranino را به‌عنوان soprano یا basso profondo را به عنوان bass تلقی می‌کنند.

5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *