مدت زمان یادگیری پیانو / آموزشگاه موسیقی منظومه

پیانو در آموزشگاه موسیقی منظومه سازی منحصر به فرد است و کلاس آموزش پیانو در آموزشگاه یکی از تخصصی تر