اخبار آموزشگاه منظومه

مدت زمان یادگیری کمانچه

برای آموزش کمانچه در آموزشگاه موسیقی منظومه دوره های خاصی برنامه ریزی گردیده است در اینجا قصد داریم درباره مدت زمان یادگیری کمانچه

ادامه مطلب »