تست ساز
اخبار آموزشگاه منظومه

آموزش کالیمبا

یکی از سازهای زیبا و بسیار با احساس که در آموزشگاه موسیقی منظومه تدریس می شود ساز کالیمبا است آموزش کالیمبا به شکل

ادامه مطلب »