آموزش سنتور آموزشگاه منظومه
اخبار آموزشگاه منظومه

آموزش سنتور

کلاس سنتور و آموزش سنتور بخش مهمی از دوره های آموزشگاه موسیقی منظومه را تشکیل می دهد و ما برای آن برنامه هایی

ادامه مطلب »