اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس تنبور

یکی از کلاس های تخصصی ما در آموزشگاه موسیقی منظومه کلاس تنبور است از آنجایی که تنبور یکی از سازهای اصیل و سنتی

ادامه مطلب »