کلیفون چیست
اخبار آموزشگاه منظومه

کلیفون چیست ؟

کلیفون چیست ؟ کلیفون چیست این سوال را معمولا نوازندگان سازهای آرشه ای می پرسند کلیفون (colophony) که به اسم رزین نیز شناخته

ادامه مطلب »