دف و تنبک
آموزش موسیقی

تنبک و دف

از سازهای کوبه ای و ایرانی تنبک و دف است این دو ساز در موسیقی محلی ایران از دیرباز تا کنون جایگاه خاص

ادامه مطلب »
سازهای ضربی آموزشگاه موسیقی
سازهای ایرانی

سازهای ضربی

سازهای ضربی دسته دیگر از سازهای ایرانی سازهای ضربی می باشند که به نوعی با ضربه روی آنها به صدا در می آید.

ادامه مطلب »