حالت صحیح گرفتن ویولن
اخبار آموزشگاه منظومه

نحوه صحیح گرفتن ویولن

می پردازیم به یکی از نکات مهم کلاس ویولن در آموزشگاه موسیقی منظومه یعنی نحوه صحیح گرفتن ویولن که از اصول ابتدایی نوازندگی ویولن

ادامه مطلب »