دف و تنبک
آموزش موسیقی

تنبک و دف

از سازهای کوبه ای و ایرانی تنبک و دف است این دو ساز در موسیقی محلی ایران از دیرباز تا کنون جایگاه خاص

ادامه مطلب »