کلاس آموزش تانگ درام
اخبار آموزشگاه منظومه

آموزش تانگ درام

آموزشگاه موسیقی منظومه به عنوان تخصصی ترین مرکز آموزش سازهای کوبه ای اقدام به برگزاری دوره های ویژه آموزش تانگ درام نموده است در

ادامه مطلب »