آموزش سنتور آموزشگاه منظومه
اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس سنتور در تهران

آموزشگاه موسیقی منظومه تخصصی ترین کلاس سنتور در تهران را برای گروه های مختلف سنی برگزار می کند در این کلاس ها علاوه

ادامه مطلب »