اخبار آموزشگاه منظومه

بهترین سازدهنی

اگر که به دنبال آموزش سازدهنی هستید در کلاس سازدهنی آموزشگاه موسیقی منظومه ما یادگیری این ساز را به شکل حرفه ای از

ادامه مطلب »
انواع مدل سازدهنی
اخبار آموزشگاه منظومه

انواع سازدهنی

شاید هیچ سازی به تنوع سازدهنی در نوع و شکل پیدا نکنید چرا که انواع سازدهنی در مدل های فراوان با شکل های

ادامه مطلب »