آکورد E
اخبار آموزشگاه منظومه

آکورد می ماژور E

در ادامه آموزش گیتار در آموزشگاه موسیقی منظومه می رسیم به یکی دیگر از آکورد ها در سر دسته گیتار به نام آکورد می

ادامه مطلب »