اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس خوانندگی

کلاس آواز از جمله کلاس هایی است که آموزشگاه موسیقی منظومه در سطوح مختلف برگزار می کند در کلاس خوانندگی شما تمامی مهارت

ادامه مطلب »