اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس ویولنسل

از جمله کلاسهای تخصصی آموزشگاه موسیقی منظومه کلاس ویولن و کلاس ویولنسل است این دو ساز به علت صدای زیبا و ساختار خاص

ادامه مطلب »