اخبار آموزشگاه منظومه

آموزش ویولن

یکی از سازهای بسیار خاص در آموزشگاه موسیقی منظومه ساز زیبای ویولن است ویولن سازی است با حساسیت های بسیار ویژه که نیازمند

ادامه مطلب »