معرفی هنگ درام
اخبار آموزشگاه منظومه

هنگ درام چیست ؟

در پی سوال عده ای از دوستان در مورد اینکه هنگ درام چیست یا چگونه می توان نواختن این ساز را آموخت امروز

ادامه مطلب »