اخبار آموزشگاه منظومه

مریم قائمی

موسیقی را از 8 سالگی با نواختن ساز سنتور خانم آرزو قائمی که از شاگردان استاد پایور بودند، آغاز نمود. سال 78 شروع

ادامه مطلب »