دانلود نت موسیقی «رفیقم کجایی»

دانلود نت موسیقی

دانلود نت موسیقی : آهنگ «رفیقم کجایی؟»
سطح : سخت
قابلیت اجرا :پیانو، گیتار

آکورد ترانه «رفیقم کجایی» :

Dbm | Ab | Dbm | |
Dbm | Ab | Dbm | |
Dbm | Ab | Dbm | |
Gbm | Ab | Dbm | |
Db | Ab | Dbm | Gbm |
Db | Ab | Dbm | Gbm |
Dbm | Ab | Dbm | |
Dbm | Ab | Dbm | |
Dbm | Ab | Dbm | |
Gbm | Ab | Dbm | |
Db | Ab | Dbm | Gbm |
Db | Ab | Dbm | Gbm |

آکورد ترانه رفیقم کجایی برای پیانو
آکورد ترانه رفیقم کجایی

متن ترانه رفیقم کجایی؟ :
/یه پاییز زردو/ زمستون سردو/
/یه زندون تنگو/ یه زخم قشنگ و/
/غم جمعه عصرو/ غریبی حصرو/
/یه دنیا سوالو/ تو سینم گذاشتی/
/جهانی دروغو/ یه دنیا غروبو/
/یه درد عمیقو/ یه تیزی تیغو/
/یه قلب مریضو/ یه آه غلیضو/
/یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی/

/رفیقم کجایی؟/ دقیقا کجایی؟/
/کجایی تو بی من/ تو بی من کجایی؟/

/یه دنیا غریبم/کجایی عزیزم/بیا تا چشامو تو چشمات بریزم/
/نگو دل بریدی/خدایی نکرده/ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده/
/همه جا رو گشتم//کجایی عزیزم/بیا تا رگامو تو خونت بریزم/
/بیا روتو رو کن/منو زیر و رو کن/بیا زخمامو یه جوری رفو کن/
/عزیزم کجایی؟/ دقیقا کجایی؟/
/کجایی تو بی من/ تو بی من کجایی؟/

5/5