خانه / اخبار آموزشگاه منظومه / تخصصی ترین مرکز آموزش کمانچه غرب تهران

تخصصی ترین مرکز آموزش کمانچه غرب تهران

آموزشگاه موسیقی منظومه به عنوان تخصصی ترین مرکز آموزش کمانچه غرب تهران اقدام به برگزاری دوره های ویژه آموزش این ساز نموده است ، آموزش های ساز کمانچه در این بخش شامل چند دوره متفاوت می گردد که بنا اهداف آموزش برای هر فرد تعیین گردیده و قابل انتخاب می باشد هنرجویان می توانند متناسب با اهداف خود و سطح و کیزان تمرین در این دوره ها ثبت نام نمایند.

کمانچه آموزشگاه موسیقی

مرکز آموزش کمانچه غرب تهران

در این مرکز آموزش کمانچه بر اساس روش های مختلف آموزشی و به طور آکادمیک پیش می رود در آموزش این ساز ما دروه های آموزش آکادمیک خواهیم داشت که از ابتدا بر پایه آموزش اصولی و تئوریک موسیقی پیش می رود رد ادامه مطلب موارد هر دوره را خوایم دانست.

در مرکز آموز کمتنچه غرب تهران ما دو دوره ویژه را برنامه ریزی کرده ایم که در زیر به اختصار به هر یک از این دو دوره خواهیم پرداخت.

دوره آموزش اکادمیک کمانچه

در این بخش که در کلاس کمانچه بر اساس متد ها مشخص آموزش و بر اساس آموزش اصولی برنامه ریزی گردیده است اساتید به آموزش اصول اولیه موسیقی و سواد مسویقی تاکید دارند و در ادامه ایم وارد را روی ساز کمانچه می آموزیم.

از آنجاییکه در ساز کمانچه همچون ویولن جای نت ها مشخص نیست ، بسیار مهم است تا نوازنده گوش بسبار قوی داشته باشد از این رو در این دوره ها آموزش های ویژه ای برای این منظور خواهیم داشت.

یادگیری موسیقی استعداد می خواهد

آموزش صحیح انگشت گذاری در ادامه بخش بسیار مهمی است چرا که اگر این مورد از ابتدا درست نباشد در ادامه مشکل ساز خواهی